Περιγραφή

Προσκλητήριο με πριτσίνι σε ματ χαρτιά και φάκελος σε
ματ.
Κωδικός χαρτιού Φακέλου: 07 155
Κωδικός χαρτιών προσκλητηρίου: P 104