Περιγραφή

3/πτυχο σε ματ χαρτί εκτύπωση Α + Β όψη
Κωδικός χαρτιού προσκλητηρίου: P 111