Περιγραφή

Προσκλητήριο σε περλέ χαρτί με θερμοτυπία και φάκελος σε περλέ.
Κωδικός χαρτιού Φακέλου: Κ 1723
Κωδικός χαρτιού προσκλητηρίου: Α 7067
Κουτί συρταρωτό με χρυσοτυπία.