Περιγραφή

Προσκλητήριο σε ματ χαρτί με θερμοτυπία και φάκελος σε ματ.
Κωδικός χαρτιού Φακέλου: 07-155
Κωδικός χαρτιού προσκλητηρίου: P 104