Περιγραφή

3/πτυχο σε περλέ χαρτί εκτύπωση

Α + Β όψη

Κωδικός χαρτιού προσκλητηρίου: 7067