Περιγραφή

Προσκλητήριο σε ματ χαρτί και φάκελος σε ματ.

Κωδικός χαρτιού Φακέλου: K 1626

Κωδικός χαρτιού προσκλητηρίου: P 10