Περιγραφή

Προσκλητήριο σε ματ χαρτί και φάκελος σε ματ.

Κωδικός χαρτιού Φακέλου: 02-171

Κωδικός χαρτιού προσκλητηρίου: P 104