Περιγραφή

3/πτυχο σε περλέ χαρτί με εκτύπωση Α + Β όψη.

Κωδικός χαρτιού προσκλητηρίου: A 1287