Περιγραφή

Δίπτυχη διαφάνεια με θερμοτυπία (γίνεται και με απλή εκτύπωση) και εσωτερικό ματ χαρτί.

Κωδικός διαφάνειας δίπτυχου: 08 104

Κωδικός χαρτιού προσκλητηρίου: P 104