Περιγραφή

Προσκλητήριο σε ματ χαρτί και φάκελος σε ματ.
Κωδικός χαρτιού Φακέλου: Κ 1636
Κωδικός χαρτιού προσκλητηρίου: P 104