Περιγραφή

Προσκλητήριο σε ματ χαρτί και φάκελος σε ματ.
Κωδικός χαρτιού Φακέλου: 02-165
Κωδικός χαρτιού προσκλητηρίου: P 104